KFS

Dofinansowanie kształcenia pracowników w roku 2024

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nowa pula środków

 

Kto może się starać o środki z KFS?

O środki z KFS może wystąpić każdy podmiot (zarówno placówka publiczna jak i przedsiębiorca) zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Na co możesz przeznaczyć środki?

Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego (szkoleń, kursów i studiów podyplomowych) podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

80% kosztów kształcenia, ale nie więcej niż do wysokości ok. 18.000 zł na jednego uczestnika

Jeśli zatrudniasz do 10 osób – możesz skorzystać z dofinansowania 100% kosztów!

Wniosek o przyznanie środków z KFS musisz złożyć do powiatowego urzędu pracy (PUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez Twój PUP. W większości powiatów nabór wniosków odbywa się na przełomie stycznia i lutego.

Również w tym roku możesz sfinansować szkolenia z oferty naszej Pracowni wraz z materiałami. Możesz wybrać szkolenie w zależności od wybranego przez Ciebie priorytetu.

 

Priorytet 1: Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.

Szkolenia możliwe do sfinansowania (wyłącznie dla psychologów):

  1. Zastosowanie w obszarze diagnostycznym (w tym w diagnozie imigrantów) nowych psychometrycznych narzędzi pracy TONI4 i NSCST – szkolenie online. Koszt: 5000 zł dla grupy 2-8 osób

W ramach tego szkolenia instytucja zamawiająca szkolenie otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz treningowy* narzędzia TONI-4 oraz jeden narzędzia NSCST**.

 

  1. Zastosowanie w obszarze diagnostycznym nowych psychometrycznych narzędzi pracy SB5 i TONI4 - szkolenie hybrydowe: część online, część na żywo (Gdańsk lub Warszawa). Koszt: 11000 zł dla grupy 2-4 osób. W ramach tego szkolenia instytucja zamawiająca szkolenie otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz treningowy* narzędzia SB5 oraz jeden narzędzia TONI4. Szkolenie nadaje uprawnienia wymagane do SB5.

 

  1. Kurs terapii kognitywnej metodą Instrumental Enrichment (dla psychologów i pedagogów) w związku z implementacją w placówce nowego narzędzia terapeutycznego. Koszt: 4 500 zł. Szczegółowe informacje: https://pracowniatestow.pl/szkolenia#ie1

 

Priorytet 3: Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.

 

Szkolenia możliwe do sfinansowania:

  1. Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 w wielospecjalistycznej psychologiczno-pedagogicznej diagnozie zaburzeń neurorozwojowych, w ujęciu kliniczno-psychometrycznym – poziom zaawansowany - szkolenie online. Koszt: 12 000 zł dla grupy 2-10 osób

W ramach szkolenia instytucja zamawiająca szkolenie otrzymuje dwa bezpłatne egzemplarze treningowe* narzędzia SB5. Szkolenie poświęcone jest interpretacji wyników badania skalą SB5 i nie daje uprawnień diagnostycznych do SB5. Ze szkolenia mogą skorzystać wyłącznie placówki zatrudniające diagnostów posiadających uprawnienia do SB5.

 

  1. Diagnozowanie rozwojowych zaburzeń czytania i pisania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi diagnostycznych, u uczniów w wieku 7-19 lat – szkolenie online. Koszt: 8 000 zł dla grupy 2-4 osób

W ramach szkolenia instytucja zamawiająca szkolenie otrzymuje po jednym bezpłatnym egzemplarzu treningowym* narzędzi: B7/9, 10/12, 13/15. Szkolenie daje uprawnienia diagnostyczne do narzędzi: B7/9, 10/12, 13/15 i 16+

  1. Diagnozowanie zaburzeń pamięci, uwagi i funkcji wykonawczych u uczniów w wieku 10-12 lat w ujęciu psychometryczno-klinicznym – szkolenie online (psycholodzy i pedagodzy). Koszt: 4500 zł dla grupy 2-4 osób 

W ramach szkolenia instytucja zamawiająca szkolenie otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz treningowy* narzędzia: PU1 LITE. Szkolenie daje pedagogom uprawnienia diagnostyczne do PU1 LITE

  1. Kurs terapii kognitywnej metodą Instrumental Enrichment (dla psychologów i pedagogów) Koszt: 4 500 zł. Szczegółowe informacje: https://pracowniatestow.pl/szkolenia#ie1
  1. Studia podyplomowe Psychologia edukacji (dla psychologów i pedagogów) – studia realizowane stacjonarnie na Uniwersytecie Gdańskim. Szczegóły: pracowniatestow.pl/podyplomowe

 

UWAGA – BARDZO WAŻNE!

*egzemplarz treningowy to kompletny egzemplarz narzędzia wraz z kompletem protokołów badania, który z założenia ma służyć uczestnikom szkolenia do ćwiczeń podczas realizacji szkolenia. Po zakończeniu szkolenia egzemplarz treningowy pozostaje w placówce zamawiającej szkolenie. 

Wniosek należy wypełnić według formularza udostępnianego przez Twój powiatowy urząd pracy.

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/rodzina/kfs-2023

 

Zachęcamy do skorzystania ze środków KFS!  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl