Narzędzia diagnozy w organizacji

Bateria Diagnozy Klimatu Pracy KLIMAT4®

Bateria Diagnozy Klimatu Pracy KLIMAT4®
Bateria Diagnozy Klimatu Pracy KLIMAT4®

KLIMAT4® to zestaw czterech skal stworzonych do pomiaru postrzeganych przez pracowników warunków pracy, ich nastawienia wobec organizacji oraz wykonywanych zadań. Skale te z powodzeniem wykorzystywane są w celu monitorowania postaw w firmie. Postawy te są wskaźnikiem budowania i utrzymywania zaangażowania pracowników. Opracowane na podstawie badań walidacyjnych normy pozwalają na wiarygodne porównanie wyników uzyskanych w organizacji, z wynikami w innych firmach lub instytucjach (benchmark).

Cena:

1 200,00 zł

szt.

Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R

Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R
Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R

Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R autorstwa Buhrmester, Wittenberg, Reis i Furman (w adaptacji Klinkosza, Iskry i Dawidowicz) jest użyteczną metodą służącą do badania kompetencji interpersonalnych. Umożliwia dokonywanie samoopisu w aspekcie posiadanych kompetencji interpersonalnych, ale pozwala również dokonywać oceny umiejętności interpersonalnych przyjaciela oraz partnera. Tym samym stanowi narzędzie, które może być szeroko wykorzystywane w praktyce psychologicznej. Służy do badania tych kompetencji, które przyczyniają się do efektywnego funkcjonowania w relacjach międzyludzkich, a zwłaszcza w bliskich związkach opartych na przyjaźni, czy miłości.

 

Cena:

600,00 zł

szt.

Psychokognitywne Skale Efektywności Zawodowej MINDSET®

Psychokognitywne Skale Efektywności Zawodowej MINDSET®
Psychokognitywne Skale Efektywności Zawodowej MINDSET®

Nasze unikatowe narzędzie Psychokognitywne Skale Efektywności Zawodowej MINDSET powstały z myślą o wspieraniu pracodawców w diagnozowaniu nastawienia swoich pracowników. Jest to również narzędzie, które nie tylko pomaga diagnozować problemy kadrowe w biznesie, ale także rozwiązywać je i zapobiegać im w przyszłości. Wspomaga efektywność, satysfakcję oraz zaangażowanie pracowników oraz zapobiega zagrożeniom takim jak wypalenie zawodowe. Skale MINDSET znajdują zastosowanie w diagnozie zarówno indywidualnej, jak i grupowej. Trafność stworzonego testu diagnostycznego potwierdziliśmy w ramach badania przeprowadzonego na grupie 3 tys. polskich pracowników. To daje gwarancję, że narzędzie jest rzetelne i pomocne w codziennej pracy z zespołami.

Cena:

3 000,00 zł

szt.

Skale Oceny Stanu Psychicznego Pracownika SOSPP

Skale Oceny Stanu Psychicznego Pracownika SOSPP
Skale Oceny Stanu Psychicznego Pracownika SOSPP
 • autorzy: B.M. Radtke, U. Sajewicz-Radtke, P. Jurek
 • sposób badania: badanie indywidualne
 • diagnozowany obszar: ocena stanu psychicznego pracownika
 • użytkownicy: psycholodzy, specjaliści HR, lekarze, medyczny personel pomocniczy
 • w zestawie: podręcznik, osiem zestawów arkuszy po 25 szt.: Poziom A (screening), Poziom B (ocena nasilenia), Depresja, Lęk uogólniony, Zaburzenia snu, Zaburzenie z lękiem o stan zdrowia (hipochondria), Natręctwa, Ostre zaburzenie stresowe

Skale Oceny Stanu Psychicznego Pracownika (SOSPP) powstały w odpowiedzi na zgłaszany przez jednostki systemu zdrowia oraz korporacje problem przeciążenia psychologicznego pracowników i konieczność szybkiej oceny aktualnej kondycji psychicznej.

Narzędzie umożliwia ocenę stanu psychicznego pracownika na dwóch poziomach diagnozy. Z narzędzia mogą korzystać psycholodzy, psychiatrzy, personel medyczny oraz specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

Poziom A (screening) umożliwia dokonanie wstępnego rozeznania stanu psychicznego pracownika w odniesieniu do jedenastu najczęściej zgłaszanych zaburzeń psychicznych. Pozwala także na zidentyfikowanie wysokiego ryzyka uzależnienia od alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej, próby samobójczej czy znacząco niepokojącego stanu psychologicznego. Ocena na tym poziomie ogranicza się do przeprowadzenia wywiadu z pracownikiem z wykorzystaniem standaryzowanego arkusza wywiadu diagnostycznego. Podczas rozmowy z pracownikiem specjalista weryfikuje obecność i szacuje częstotliwość występowania symptomów określonych zaburzeń.

Poziom B (ocena nasilenia) służy dookreśleniu czy dyskomfort psychologiczny zasygnalizowany w określonych obszarach Poziomu A spełnia kryteria wskazujące na możliwość występowania poważniejszego stanu możliwego do sklasyfikowania przez lekarza specjalistę jako określone zaburzenie. Poziom ten obejmuje ocenę ryzyka depresji, zaburzenia lękowego, zaburzeń snu, zaburzeń z lękiem o stan zdrowia, natręctw oraz ostrego zaburzenia stresowego.

 

Cena:

850,00 zł

szt.
 • nowość

System Profilowania Kompetencji PROFILSET®

System Profilowania Kompetencji PROFILSET®
System Profilowania Kompetencji PROFILSET®

Kompetencje pracowników są obecnie kluczowym elementem w zarządzaniu organizacjami. Sprawne zarządzanie w oparciu o kompetencje wymaga jednak odpowiednich narzędzi i metod. System Profilowania Kompetencji PROFILSET® to rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw tym potrzebom. PROFILSET® składa się z kompleksowego modelu uniwersalnych kompetencji, zestawu kart wykorzystywanych w tworzeniu kompetencyjnych opisów stanowisk i diagnozowaniu kompetentnego działania pracowników, a także katalogów wskazówek na temat znaczenia i możliwości rozwoju zdefiniowanych kompetencji. PROFILSET® jest zestawem narzędzi opracowanym na podstawie wieloletnich badań naukowych a także bogatych doświadczeń autorów w realizacji projektów oceny i rozwoju pracowników, przeprowadzonych dla wielu organizacji.

 

Cena:

5 500,00 zł

szt.

TECHNOSTRES. Skale do pomiaru sposobu postrzegania technologii

TECHNOSTRES. Skale do pomiaru sposobu postrzegania technologii
TECHNOSTRES. Skale do pomiaru sposobu postrzegania technologii

Narzędzie TECHNOSTRES składa się z zestawu skal do pomiaru sposobu postrzegania technologii. Są to:

 • Skala Postaw wobec ICT
 • Skala Postrzeganego Technostresu(6 wersji arkuszy do diagnozy technostresu związanego z użytkowaniem nowych lub znanych technologii, stosowanych w trzech podstawowych obszarach funkcjonowania: pracy, edukacji, życiu prywatnym)

Skale zostały zaprojektowane tak, aby w sposób wygodny i szybki zmierzyć zarówno indywidualne nastawienie konkretnego pracownika lub ucznia do technologii, jak i przeciętne nasilenie tych postaw w całym zespole (klasie) lub organizacji (szkole). Wiedza pozyskana za pomocą skal pomiaru postaw wobec technologii może zostać wykorzystana do zaprojektowania środowiska pracy lub edukacji, które pozwolą na zredukowanie technostresu oraz zwiększenie efektywności nabywania kompetencji posługiwania się nowymi technologiami. Wyniki diagnozy postaw wobec ICT i technostresu mają znaczenie na poziomie indywidualnym oraz organizacyjnym. Pracownicy/uczniowie, którzy gorzej adaptują się do konieczności uczenia się nowych technologii, są narażeni na stres i wiążące się z nim konsekwencje zdrowotne, niższą efektywność wykonywania zadań, a nawet wykluczenie z procesu edukacji lub rynku pracy.

 • autorzy: M. Olech, P. Jurek
 • sposób pracy: indywidualne i grupowe
 • diagnozowany obszar: postawy wobec technologii, stres wynikający z użytkowania technologii w różnych obszarach funkcjonowania
 • rekomendacja: zarządzanie zasobami ludzkimi (badanie opinii pracowników); doradztwo (diagnoza uciążliwości technologii w szkole, pracy lub życiu prywatnym; diagnoza trudności dostosowania się do zmian technologicznych w codziennym życiu)
 • użytkownicy: specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, pracownicy HR, trenerzy, coachowie, doradcy zawodowi) 
 • w zestawie: podręcznik, nielimitowany dostęp do 7 typów arkuszy diagnozy (pliki PDF do pobrania ze strony www po wprowadzeniu hasła)

Technologie informacyjno-komunikacyjne (w skrócie ICT) to wszystkie media komunikacyjne (np. Internet, telefonia komórkowa), media umożliwiające zapis informacji (np. pamięci przenośne, dyski twarde, dyski CD/DVD), sprzęty umożliwiające przetwarzanie informacji (np. komputery osobiste, komórki, tablety), a także wszelkie aplikacje informatyczne i systemy IT (np. TikTok, Snapchat, Spotify, Skype, Facebook, Booksy, Netflix) umożliwiające realizację różnych usług dzięki przetwarzaniu i przesyłaniu danych. Wraz z rozpowszechnieniem urządzeń mobilnych oraz technologii komunikacji bezprzewodowej życie zdecydowanej większości ludzi uległo – i nadal ulega – dramatycznej zmianie. Wraz ze wzrostem znaczenia technologii dla jakości naszego życia wzrasta potrzeba diagnozowania nastawienia osób wobec technologii oraz postrzeganego stresu związanego z jej użytkowaniem. Zestaw skal TECHNOSTRES odpowiada na tę potrzebę.

Skala Postaw wobec ICT pozwala zmierzyć cztery podstawowe aspekty nastawienia wobec ICT:

 • przekonania o użyteczności ICT
 • przekonania o atrakcyjności ICT
 • przekonania o (braku) szkodliwości ICT
 • poczucie własnej skuteczności posługiwania się ICT

Skale Postrzeganego Technostresu(6 wersji) mierzą trzy podstawowe stresory związane z użytkowaniem technologii w różnych obszarach życia:

 • przeciążenie technologią
 • złożoność technologii
 • zagrożenie technologią
Cena:

1 100,00 zł

szt.
 • nowość
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl