Kategoryzacja narzędzi

W celu ułatwienia klientom Pracowni doboru narzędzi diagnostycznych względem ich potrzeb diagnostycznych wprowadzono kategoryzację opisową. Każdemu z narzędzi, w jego opisie, przyporządkowano symbol kategorii do której zostało przyporządkowane. Kategorie wyróżniono biorąc pod uwagę charakter narzędzia, konstrukcję i własności psychometryczne. Wyróżniono następujące kategorie narzędzi diagnostycznych:

 

Test psychometryczny/Bateria testów psychometrycznych – kat. TP

Narzędzie pozwalające na uzyskanie reprezentatywnej próbki zachowań będących wskaźnikami określonych cech psychologicznych. Narzędzie obiektywne, wystandaryzowane o określonej trafności, rzetelności i znormalizowane. Wyposażone w reguły obliczania wyników oraz określające zakres i rodzaj dopuszczalnych zachowań ze strony diagnosty (na podst. Hornowska, 2010).

 

Bateria testów psychometrycznych oraz niepsychometrycznych prób diagnostycznych – kat. TPK

Narzędzie diagnostyczne składające się zarówno z testów psychometrycznych jak i niepsychometrycznych prób diagnostycznych, czyli opracowanych przez specjalistów (na podstawie dostępnych badań i wiedzy specjalistycznej) zadań mających wywołać u osoby badanej określone zachowania, które w jakościowej (klinicznej) ocenie diagnosty świadczą o określonych cechach jednostki.

 

Narzędzie kliniczne – kat. NK

Narzędzie diagnostyczne opracowane przez specjalistów, w oparciu o określoną teorię psychologiczną bądź pedagogiczną, umożliwiające dokonanie oceny funkcjonowania osoby badanej w oparciu o określony zestaw zadań, wykaz zachowań bądź symptomów. W przypadku tego typu narzędzi punktem odniesienia są kryteria diagnostyczne powszechnie przyjętych klasyfikacji zaburzeń i/lub określone specjalistyczne opracowania teoretyczne bądź normy rozwojowe.

 

Niepsychometryczny sprawdzian pedagogiczny – kat. SP

Zestaw zadań umożliwiający opis i ocenę zakresu wiadomości i/lub umiejętności szkolnych, opracowany w oparciu o podstawy programowe nauczania; zawierający określone kryteria oceny i interpretacji wyników.

 

Niepsychometryczna próba diagnostyczna – kat. PD

Opracowane przez specjalistów (na podstawie dostępnych badań i wiedzy specjalistycznej) zadanie mające wywołać u osoby badanej określone zachowania, które w jakościowej (klinicznej) ocenie diagnosty świadczą o określonej cesze jednostki.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl