Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Szkolenia - terminy i ogłoszenia

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij na wybrane szkolenie:

 1. Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (wyłącznie psycholodzy)

 2. Narzędzia neuropsychologicznej diagnozy dzieci i młodzieży (NDD, PU1, SKD) w ocenie pacjenta z dysfunkcją OUN (wyłącznie psycholodzy) NOWOŚĆ!

 3. Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych NOWOŚĆ!

 4. Bateria 5/6R - szkolenie kwalifikacyjne 

 5. Diagnozowanie dysleksji rozwojowej (Bateria 7/9, 10/12, 13/15 i 16plus)

 6. Psychologiczna i pedagogiczna diagnoza dyskalkulii z wykorzystaniem Baterii Dyskalkulia 10/12 i 13/16 oraz innych dostępnych testów

 7. Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym - kurs dla osób rozpoczynających pracę w PPP.

 8. Diagnoza słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem systemu SAT (Screeningowego Audiometru Tonalnego z Testami Centralnymi)

 9. Uprawnienia diagnostyczne terapeuty pedagogicznego (wyłącznie szkolni specjaliści)

 10. Kurs terapii kognitywnej metodą Instrumental Enrichment - poziom I

 11. Kurs terapii kognitywnej metodą Instrumental Enrichment - poziom II

  

ZAPISY NA SZKOLENIA ODBYWAJĄ SIĘ TYLKO PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY

- kliknij w zielony link przy każdym z dostępnych terminów 

 


Uwaga: Przyjmujemy zamówienia na realizację szkoleń dla całych zespołów poradni na rok 2019/2020.  Zapytania: szkolenia@pracowniatestow.pl


 

 

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 

Szkolenie kwalifikacyjne dla psychologów nadające uprawnienia do posługiwania się SB5

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

<opis testu>

<uprawnienia do stosowania SB5>

<film promocyjny>

cena szkolenia: 400 zł

cena szkolenia dla całego zespołu poradni (grupa ok. 20 psychologów): samo szkolenie: 4000 zł; szkolenie wraz z testem: 8500 zł.

UWAGA: Istnieje możliwość sfinansowania całości ze środków: Krajowego Funduszu Szkoleniowego (informacji udziela właściwy terenowo Powiatowy Urząd Pracy)

 

WAŻNE: Przypominamy o konieczności przesłania mailem bądź okazania w dniu szkolenia dyplomu psychologa!

 

Gdańsk - 20 września 2019 r., godz. 9:00-16:00, PTPiP, ul. Czarnieckiego 5A poziom 1 (mapka dojazdu) - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

Warszawa - 26 września 2019 r., godz. 9:00-16:00, Metropol Hotel, Marszałkowska 99a, piętro 1, sala Meeting A - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

Warszawa - 27 września 2019 r., godz. 9:00-16:00, Metropol Hotel, Marszałkowska 99a - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

Gdańsk - 4 października 2019 r., godz. 9:00-16:00, PTPiP, ul. Czarnieckiego 5A poziom 1 (mapka dojazdu) - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

Warszawa - 4 października 2019 r., godz. 9:00-16:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81 - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

Warszawa - 17 października 2019 r., godz. 9:00-16:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81 - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

Warszawa - 21 października 2019 r., godz. 9:00-16:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81 - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

Warszawa - 28 października 2019 r., godz. 9:00-16:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, GRUPA 1 - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

Warszawa - 28 października 2019 r., godz. 9:00-16:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, GRUPA 2 - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

Warszawa - 29 października 2019 r., godz. 9:00-16:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, GRUPA 1 - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

Warszawa - 29 października 2019 r., godz. 9:00-16:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, GRUPA 2 - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

Gdańsk - 8 listopada 2019 r., godz. 9:00-16:00, PTPiP, ul. Czarnieckiego 5A poziom 1 (mapka dojazdu) - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

Warszawa - 28 listopada 2019 r., godz. 9:00-16:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81 - Przyjmujemy zapisy!

 

Trwają zapisy na szkolenia zamawiane na 2019/2020 (dla całych zespołów poradni): szkolenia@pracowniatestow.pl

  

© Copyright of the Polish edition 2017 by Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Poland and PRO-ED, Inc., USA. All rights reserved.


 

 


 

Narzędzia neuropsychologicznej diagnozy dzieci i młodzieży (NDD, PU1, SKD) w ocenie pacjenta z dysfunkcją OUN

<opis szkolenia - wkrótce>

cena 700 zł (szkolenie dwudniowe)

Szkolenie kierowane jest do psychologów (wymagany dyplom ukończenia studiów psychologicznych), którzy planują wykorzystanie NDD, PU1 i SKD w swojej pracy klinicznej i chcą pogłębić wiedzę oraz zdobyć podstawowe umiejętności z zakresu diagnozy neuropsychologicznej dziecka.

 

Warszawa - 26-27 października 2019 r., Central Tower, Al. Jerozolimskie 81 - Przyjmujemy zapisy!

 


 

FASD


Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 700 zł (szkolenie dwudniowe)

 

Gdańsk - 14-15 listopada 2019 r., PTPiP, ul. Czarnieckiego 5A poziom 1 (mapka dojazdu) - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

Godziny:
14 listopada - godz. 9:00-17:00
15 listopada - godz. 9:00-15:00

 


 

|

Bateria 5/6R (rewizja 2015) - szkolenie kwalifikacyjne

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 150 zł

 

Warszawa - 25 września 2019 r., godz. 13:30-16:30, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, piętro 15, sala nr 2 - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.


 

 

Diagnozowanie dysleksji rozwojowej.

Standardy diagnozy i narzędzia diagnostyczne

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 300 zł

 

Warszawa - 26 września 2019 r., godz. 9:00-14:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, piętro 15, sala nr 2 - Przyjmujemy zapisy! Zostało 1 wolne miejsce.

 

Gdańsk - 3 październik 2019 r., godz. 9:00-14:00, PTPiP, ul. Czarnieckiego 5A poziom 1 (mapka dojazdu) - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

Warszawa - 11 grudnia 2019 r., Central Tower, Al. Jerozolimskie 81 - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

Szkolenie stanowi połączenie dotychczas realizowanych szkoleń ze wszystkich baterii diagnozy dysleksji (B7/9, B10/12, BGIM, B16plus) oraz szkolenia "Diagnoza dysleksji - fakty, mity, kontrowersje". Szkolenie adresowane jest do diagnostów, którzy nie posiadają uprawnień do posługiwania się którąś z w/w bateriami a chcieliby takie uprawnienia zdobyć. W szkoleniu mogą uczestniczyć psycholodzy i pedagodzy diagności z PPP, OZSS oraz placówek systemu ochrony zdrowia. 


  

|

Psychologiczna i pedagogiczna diagnoza dyskalkulii z wykorzystaniem "Baterii Dyskalkulia 10/12" oraz innych dostępnych testów.

Szkolenie nadaje uprawnienia do posługiwania się "Baterią Dyskalkulia 10/12"

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 300 zł

 

Warszawa - 27 września 2019 r., godz. 9:00-13:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, piętro 15, sala nr 2 - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

 

Gdańsk - 25 październik 2019 r., godz. 9:00-13:00, PTPiP, ul. Czarnieckiego 5A poziom 1 (mapka dojazdu) - Przyjmujemy zapisy!

 Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym

Trzydniowy blok szkoleń specjalistycznych dla psychologów i pedagogów rozpoczynających pracę w poradnictwie psychologiczno‐pedagogicznym.

Po pojawieniu się na ekranie informacji ZGŁOSZENIE PRZYJĘTO należy oczekiwać faktury zaliczkowej drogą mailową. Po otrzymaniu faktury zaliczkowej należy ją niezwłocznie opłacić na rachunek podany na fakturze. Druga transza płatności następuje na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia również na podstawie faktury, która zostanie wysłana droga mailową. 

Terminy płatności:

zaliczka 400 zł - na podstawie faktury otrzymanej w ciągu 14 dni od dokonania zapisu

druga transza - 550 zł na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

cena 950 zł

 

Warszawa - 23-25 września 2019 r., Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, piętro 15, sala nr 2  - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

Godziny:
23 września - godz. 10:00-17:00
24 września - godz. 9:00-16:00
25 września - godz. 8:00-13:00 

 

Gdańsk - 9-11 października 2019 r., PTPiP, ul. Czarnieckiego 5A poziom 1 (mapka dojazdu) - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

Godziny:
9 października - godz. 10:00-17:00
10 października - godz. 9:00-16:00
11 października - godz. 8:00-13:00 

 

Gdańsk - 20-22 listopada 2019 r., PTPiP, ul. Czarnieckiego 5A poziom 1 (mapka dojazdu) - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

Godziny:
20 listopada - godz. 10:00-17:00
21 listopada - godz. 9:00-16:00
22 listopada - godz. 8:00-13:00 

 


 

| 

 

Diagnoza słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem systemu SAT (Screeningowego Audiometru Tonalnego z Testami Centralnymi).

Szkolenie instruktażowo-certyfikacyjne uprawniające do prowadzenia badań z wykorzystaniem systemu SAT

szkolenie bezpłatne, koszt certyfikatu: 50 zł

 

Szkolenie dostępne na bieżąco w formie videoszkolenia: tutaj

 


 

 

Uprawnienia diagnostyczne terapeuty pedagogicznego.  

Szkolenie certyfikacyjne dla terapeutów pedagogicznych nadające uprawnienia do posługiwania się wybranymi testami psychologicznymi i pedagogicznymi 

<opis szkolenia - kliknij tutaj>

<wniosek o dofinansowanie>

 

cena 400 zł (bez dofinansowania) / 250 zł (z dofinansowaniem)

 


 

 

 


 |

Kwalifikacyjny kurs terapeutyczny z międzynarodowym certyfikatem

Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina - Instrumental Enrichment I

Szkolenie kształtujące kompetencje niezbędne do realizacji pomocy psych-ped w formie zajęć terapeutycznych oraz zajęć rozwijających umiejętność uczenia się. 

<opis metody - kliknij tutaj>

<opis kursu - kliknij tutaj>

<strona Instytutu Feuersteina - szczegółowe informacje o metodzie> 

 

cena 3500 zł (noclegi w pok 2-osobowych, śniadania, obiady); 3250 zł (bez noclegów, obiady), Miejsce szkolenie oraz baza noclegowa to Villa Ramzes przy ulicy Dworskiej 4a w Gdańsku ( http://www.villaramzes.pl/). 

 

Harmonogram i zasady płatności:

Podczas dokonywania zapisu na szkolenie (przez elektroniczny formularz zapisów) należy zaznaczyć opcję FAKTURA i podać dane do faktury. Po pojawieniu się na ekranie informacji ZGŁOSZENIE PRZYJĘTO należy oczekiwać w ciągu 10 dni faktury zaliczkowej drogą mailową. Po otrzymaniu faktury zaliczkowej należy ją niezwłocznie opłacić na rachunek podany na fakturze. Druga transza płatności następuje najpóźniej na 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia również na podstawie faktury, która zostanie wysłana droga mailową. 


Terminy płatności:

zaliczka 1500 zł - na podstawie faktury otrzymanej w ciągu 10 dni od dokonania zapisu
druga transza - 2000 zł lub 1750 (w zależności od opcji noclegu) - na 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 


Uwaga:
Rezygnacja z udziału w szkoleniu zgłoszona później niż na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, bez względu na powód rezygnacji, skutkuje brakiem możliwości otrzymania zwrotu dokonanej opłaty.

 

Informacja o certyfikacji:

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują  międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu wystawiany przez Instytut Feuersteina w Izraelu. Uczestnicy kursu posiadający wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne, medyczne i socjologiczne z zakresu pracy pomocowej dodatkowo otrzymują krajowy certyfikat terapeutyczny uprawniający do prowadzenia terapii metodą IE. Warunkiem otrzymania w/w certyfikatów jest ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym co wiąże się przede wszystkim ze 100% frekwencją w czasie zajęć.

|

Najbliższe edycje:


Gdańsk
 - 7-11 października 2019 r., Villa Ramzes ul. Dworska 4A - Lista zamknięta. Brak wolnych miejsc.

Godziny:
7 października - godz. 10:00-17:00
8-10 października - godz. 9:00-16:00
11 października - godz. 8:00-12:00 

 

Gdańsk - 18-22 listopada 2019 r., Villa Ramzes ul. Dworska 4A - Przyjmujemy zapisy!

Godziny:
18 listopada - godz. 10:00-17:00
19-21 listopada - godz. 9:00-16:00
22 listopada - godz. 8:00-12:00

 

Koszt udziału w kursie obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, obiady, noclegi w pokojach 2-osobowych (jeśli wybrano opcję z noclegiem), certyfikat międzynarodowy (ważny 4 lata, z możliwością bezterminowego przedłużenia) i certyfikat krajowy (ważny bezterminowo).

 


 

 

Kwalifikacyjny kurs terapeutyczny z międzynarodowym certyfikatem

Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina - Instrumental Enrichment II

(kurs wyłącznie dla praktykujących absolwentów poziomu I)

<strona Instytutu Feuersteina - szczegółowe informacje o metodzie> 

 

cena 3500 zł (kurs, certyfikat krajowy, certyfikat międzynarodowy, noclegi w pok 2-osobowych, śniadania, obiady), cena bez noclegu: 3250 zł.

 

Kryteria naboru:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie do dnia 31 grudnia 2016 r. opisu jednego własnego przypadku terapeutycznego prowadzonego metodą IE. Opis musi zawierać poniższe elementy:

1)   zgłoszony problem, 2)   charakterystyka funkcjonowania klienta, 3)   deficytowe funkcje poznawcze wg. teorii Feuersteina, 4)   zastosowane instrumenty, 5)   zastosowane inne metody wspomagające, 6)   opis przebiegu terapii, 7)   plan jednego ze spotkań sporządzony wg. materiałów otrzymanych na szkoleniu, 8)   opis uzyskanych efektów terapeutycznych, 9)   wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych sprzed, i po zakończeniu terapii (jeśli takowe wykonano), 10)  skany (kserokopie) zeszytu klienta (wybrane strony, minium po jednej z każdego zastosowanego instrumentu), 11)  zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie terapeuty o przepracowaniu 30 godzin metodą IE.

Drugi poziom szkolenia IE koncentruje się przede wszystkim na poznaniu kolejnych instrumentów (stymulujących wyższe procesy myślowe). Dlatego też, osoby uczestniczące w kursie na tym poziomie muszą mieć już praktykę w stosowaniu mediacji i posiadać wiedzę na temat teorii Feuersteina.

 

Harmonogram i zasady płatności:

Podczas dokonywania zapisu na szkolenie (przez elektroniczny formularz zapisów) należy zaznaczyć opcję FAKTURA i podać dane do faktury. Po pojawieniu się na ekranie informacji ZGŁOSZENIE PRZYJĘTO należy oczekiwać w ciągu 10 dni faktury zaliczkowej drogą mailową. Po otrzymaniu faktury zaliczkowej należy ją niezwłocznie opłacić na rachunek podany na fakturze. Druga transza płatności następuje najpóźniej na 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia również na podstawie faktury, która zostanie wysłana droga mailową. 

Terminy płatności:

zaliczka 1500 zł - na podstawie faktury otrzymanej w ciągu 10 dni od dokonania zapisu

druga transza - 2000 zł lub 1750 (w zależności od opcji noclegu) - na 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

Uwaga: Rezygnacja z udziału w szkoleniu zgłoszona później niż na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, bez względu na powód rezygnacji, skutkuje brakiem możliwości otrzymania zwrotu dokonanej opłaty.

 

Informacja o certyfikacji:

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują  międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu wystawiany przez Instytut Feuersteina w Izraelu (ważny 4 lata, z możliwością przedłużenia bezterminowo) oraz certyfikat krajowy (ważny bezterminowo). Warunkiem otrzymania w/w certyfikatów jest ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym co wiąże się przede wszystkim ze 100% frekwencją w czasie zajęć.

 

Najbliższe edycje: 2020/2021

 


 

WAŻNE INFORMACJE:

Szkolenia organizowane są w Warszawie i Gdańsku oraz w wybranych miastach (stolicach powiatów) na terenie całego kraju, jak również na życzenie poszczególnych poradni - w ich siedzibach.

W sprawie organizacji szkoleń dla zespołów konkretnych poradni (szkolenia zamawiane) zapraszamy do kontaktu telefonicznego ze Specjalistą ds. szkoleń i wdrożeń - p. Pauliną Kunikowską pod numerem telefonu 733 680 700 (10:00-15:00).

Szkolenia na licencji Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku organizuje Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza" SEBG w Gdańsku. 

  

UWAGA:

Płatność za szkolenia wyłącznie przelewem na podstawie faktury VAT otrzymanej drogą mailową przed szkoleniem. W przypadku poradni psych-ped możliwość płatności przelewem po szkoleniu, pod warunkiem przesłania do Pracowni (faks, e-mail) zobowiązania do zapłaty podpisanego przez dyrektora placówki.

Brak zgłoszonej zgodnie z regulaminem rezygnacji z udziału w szkoleniu i niepojawienie się na nim skutkuje koniecznością opłacenia faktury za szkolenie. 

 

Regulamin szkoleń otwartych dostępny jest <tutaj>

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl