PTPiP

SOSPP - Natręctwa

SOSPP - Natręctwa
SOSPP - Natręctwa

Zestaw 25 arkuszy do Skali Oceny Stanu Psychicznego Pracownika - Natręctwa

Cena: 102,00 zł
szt.

SOSPP - Ostre zaburzenie stresowe

SOSPP - Ostre zaburzenie stresowe
SOSPP - Ostre zaburzenie stresowe

Zestaw 25 arkuszy do Skali Oceny Stanu Psychicznego Pracownika - Ostre zaburzenie stresowe

Cena: 102,00 zł
szt.

SOSPP - Poziom A (screening)

SOSPP - Poziom A (screening)
SOSPP - Poziom A (screening)

Zestaw 25 arkuszy do Skali Oceny Stanu Psychicznego Pracownika - Poziom A (screening)

Cena: 102,00 zł
szt.

SOSPP - Poziom B (ocena nasilenia)

SOSPP - Poziom B (ocena nasilenia)
SOSPP - Poziom B (ocena nasilenia)

Zestaw 25 arkuszy do Skali Oceny Stanu Psychicznego Pracownika - Poziom B (ocena nasilenia)

Cena: 102,00 zł
szt.

SOSPP - Zaburzenia snu

SOSPP - Zaburzenia snu
SOSPP - Zaburzenia snu

Zestaw 25 arkuszy do Skali Oceny Stanu Psychicznego Pracownika - Zaburzenia snu

Cena: 102,00 zł
szt.

SOSPP - Zaburzenie z lękiem o stan zdrowia (hipochondria)

SOSPP - Zaburzenie z lękiem o stan zdrowia (hipochondria)
SOSPP - Zaburzenie z lękiem o stan zdrowia (hipochondria)

Zestaw 25 arkuszy do Skali Oceny Stanu Psychicznego Pracownika - Zaburzenie z lękiem o stan zdrowia (hipochondria)

Cena: 102,00 zł
szt.

SOWKUT - Protokoły badania

SOWKUT - Protokoły badania
SOWKUT - Protokoły badania

Zestaw 25 protokołów badania do SOWKUT

Cena: 102,00 zł
szt.

System Profilowania Kompetencji PROFILSET®

System Profilowania Kompetencji PROFILSET®
System Profilowania Kompetencji PROFILSET®

Kompetencje pracowników są obecnie kluczowym elementem w zarządzaniu organizacjami. Sprawne zarządzanie w oparciu o kompetencje wymaga jednak odpowiednich narzędzi i metod. System Profilowania Kompetencji PROFILSET® to rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw tym potrzebom. PROFILSET® składa się z kompleksowego modelu uniwersalnych kompetencji, zestawu kart wykorzystywanych w tworzeniu kompetencyjnych opisów stanowisk i diagnozowaniu kompetentnego działania pracowników, a także katalogów wskazówek na temat znaczenia i możliwości rozwoju zdefiniowanych kompetencji. PROFILSET® jest zestawem narzędzi opracowanym na podstawie wieloletnich badań naukowych a także bogatych doświadczeń autorów w realizacji projektów oceny i rozwoju pracowników, przeprowadzonych dla wielu organizacji.

 

Cena: 5 500,00 zł
szt.

TECHNOSTRES. Skale do pomiaru sposobu postrzegania technologii

TECHNOSTRES. Skale do pomiaru sposobu postrzegania technologii
TECHNOSTRES. Skale do pomiaru sposobu postrzegania technologii

Narzędzie TECHNOSTRES składa się z zestawu skal do pomiaru sposobu postrzegania technologii. Są to:

 • Skala Postaw wobec ICT
 • Skala Postrzeganego Technostresu(6 wersji arkuszy do diagnozy technostresu związanego z użytkowaniem nowych lub znanych technologii, stosowanych w trzech podstawowych obszarach funkcjonowania: pracy, edukacji, życiu prywatnym)

Skale zostały zaprojektowane tak, aby w sposób wygodny i szybki zmierzyć zarówno indywidualne nastawienie konkretnego pracownika lub ucznia do technologii, jak i przeciętne nasilenie tych postaw w całym zespole (klasie) lub organizacji (szkole). Wiedza pozyskana za pomocą skal pomiaru postaw wobec technologii może zostać wykorzystana do zaprojektowania środowiska pracy lub edukacji, które pozwolą na zredukowanie technostresu oraz zwiększenie efektywności nabywania kompetencji posługiwania się nowymi technologiami. Wyniki diagnozy postaw wobec ICT i technostresu mają znaczenie na poziomie indywidualnym oraz organizacyjnym. Pracownicy/uczniowie, którzy gorzej adaptują się do konieczności uczenia się nowych technologii, są narażeni na stres i wiążące się z nim konsekwencje zdrowotne, niższą efektywność wykonywania zadań, a nawet wykluczenie z procesu edukacji lub rynku pracy.

 • autorzy: M. Olech, P. Jurek
 • sposób pracy: indywidualne i grupowe
 • diagnozowany obszar: postawy wobec technologii, stres wynikający z użytkowania technologii w różnych obszarach funkcjonowania
 • rekomendacja: zarządzanie zasobami ludzkimi (badanie opinii pracowników); doradztwo (diagnoza uciążliwości technologii w szkole, pracy lub życiu prywatnym; diagnoza trudności dostosowania się do zmian technologicznych w codziennym życiu)
 • użytkownicy: specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, pracownicy HR, trenerzy, coachowie, doradcy zawodowi) 
 • w zestawie: podręcznik, nielimitowany dostęp do 7 typów arkuszy diagnozy (pliki PDF do pobrania ze strony www po wprowadzeniu hasła)

Technologie informacyjno-komunikacyjne (w skrócie ICT) to wszystkie media komunikacyjne (np. Internet, telefonia komórkowa), media umożliwiające zapis informacji (np. pamięci przenośne, dyski twarde, dyski CD/DVD), sprzęty umożliwiające przetwarzanie informacji (np. komputery osobiste, komórki, tablety), a także wszelkie aplikacje informatyczne i systemy IT (np. TikTok, Snapchat, Spotify, Skype, Facebook, Booksy, Netflix) umożliwiające realizację różnych usług dzięki przetwarzaniu i przesyłaniu danych. Wraz z rozpowszechnieniem urządzeń mobilnych oraz technologii komunikacji bezprzewodowej życie zdecydowanej większości ludzi uległo – i nadal ulega – dramatycznej zmianie. Wraz ze wzrostem znaczenia technologii dla jakości naszego życia wzrasta potrzeba diagnozowania nastawienia osób wobec technologii oraz postrzeganego stresu związanego z jej użytkowaniem. Zestaw skal TECHNOSTRES odpowiada na tę potrzebę.

Skala Postaw wobec ICT pozwala zmierzyć cztery podstawowe aspekty nastawienia wobec ICT:

 • przekonania o użyteczności ICT
 • przekonania o atrakcyjności ICT
 • przekonania o (braku) szkodliwości ICT
 • poczucie własnej skuteczności posługiwania się ICT

Skale Postrzeganego Technostresu(6 wersji) mierzą trzy podstawowe stresory związane z użytkowaniem technologii w różnych obszarach życia:

 • przeciążenie technologią
 • złożoność technologii
 • zagrożenie technologią
Cena: 1 100,00 zł
szt.
 • nowość

Test czytania głośnego - Dom Marka. [DM]

Test czytania głośnego - Dom Marka. [DM]
Test czytania głośnego - Dom Marka. [DM]

Test jest przeznaczony do diagnozy umiejętności czytania głośnego uczniów kończących pierwszy rok nauki czytania. Test przeznaczony jest do badań indywidualnych. Umożliwia diagnozę poziomu umiejętności czytania rozumianej jako tempo, technika i poprawność czytania głośnego. Pozwala również na ocenę poziomu rozumienia czytanego tekstu. Test, wraz ze Skalą Ryzyka Dysleksji M. Bogdanowicz, zalecany w przypadku przesiewowych badań pod kątem diagnozy specyficznych trudności w czytaniu, zarówno w warunkach szkolnych jak i w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Zestaw testowy zawiera wzorcowe arkusze do samodzielnego kserowania w nieograniczonej liczbie egzemplarzy (cena testu obejmuje licencję na nieograniczone kserowanie arkuszy na potrzeby placówki).

Cena: 160,00 zł
szt.

Test Fluencji Słownej (TFS)

Test Fluencji Słownej (TFS)
Test Fluencji Słownej (TFS)
 • autorzy: Barbara Gawda, Ewa M. Szepietowska
 • kategoria narzędzia: TP
 • sposób badania: badanie indywidualne
 • diagnozowany obszar: płynność słowna
 • grupa wiekowa: 18+
 • użytkownicy: psycholodzy
 • wydanie: pierwsze (2021)

Test Fluencji Słownej (TFS) jest prostym, krótkim narzędziem składającym się z pięciu zadań podstawowych oraz dwóch zadań dodatkowych. TFS jest przeznaczony do badania osób dorosłych i został zwalidowany w grupie 2367 osób (w tym 598 osób z różnych grup klinicznych). Test Fluencji Słownej charakteryzuje się wysoką rzetelnością. Jest także trafnym i czułym narzędziem do pomiaru funkcji poznawczych; pozwala na zróżnicowanie zarówno znaczących, jak i subtelnych deficytów w zakresie szeregu funkcji, takich jak: uwaga, pamięć semantyczna, pamięć robocza, funkcje wykonawcze, myślenie abstrakcyjne czy inteligencja werbalna.

Narzędzie składa się z podręcznika i kompletu protokołów badania (25 szt.)

Cena: 470,00 zł
szt.

Test Fluencji Słownej (TFS) - protokoły badania

Test Fluencji Słownej (TFS) - protokoły badania
Test Fluencji Słownej (TFS) - protokoły badania

Zawiera 25 egzemplarzy protokołów badania.

Cena: 102,00 zł
szt.

Test Kompetencji Komunikacyjnej TKK

Test Kompetencji Komunikacyjnej TKK
Test Kompetencji Komunikacyjnej TKK

TKK jest testem badającym kompetencję/sprawność językową i komunikacyjną. Pozwala na globalną ocenę: 1. rozumienia tekstu, 2. słownika i słowotwórstwa, 3. gramatyki, 4. umiejętności korygowania błędów semantycznych i gramatycznych, 5. tworzenia aktów mowy w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych, 6. umiejętności konwersacyjnych. Jest przeznaczony do badania dzieci szkolnych w wieku 7–15 lat. Umożliwia wykreślenie profilu kompetencji komunikacyjnej dziecka, który stanowi podstawę postępowania stymulacyjno-terapeutycznego. Procedura badania jest dostosowana do wieku dziecka. Badania towarzyszące normalizacji wskazują na wysoką rzetelność i trafność TKK.

Cena: 460,00 zł
szt.

Test Relacji Rodzinnych (TRR)

Test Relacji Rodzinnych (TRR)
Test Relacji Rodzinnych (TRR)

 

Test Relacji Rodzinnych służy do badania dzieci w wieku 6–14 lat, przy czym uwzględniono w nim wersję dla dzieci młodszych (6–9 lat) i wersję dla dzieci starszych (10–14 lat). Narzędzie pozwala uzyskać informacje o formie relacji w rodzinie (struktura rodziny) oraz jakości relacji pomiędzy jej członkami (stosunki uczuciowe w rodzinie). Badanie składa się z dwóch części, z których każda może być również przeprowadzona niezależnie – uzyskujemy wówczas informacje o jednym z aspektów funkcjonowania rodziny (forma lub jakość relacji). Badanie indywidualne przeprowadzane Testem Relacji Rodzinnych może być wykorzystywane w diagnostyce. Badanie grupowe natomiast, w którym bierze udział cała rodzina, budując model rodziny i określając jego strukturę (tylko I część badania), stanowić może narzędzie wykorzystywane w terapii rodzinnej do obserwacji relacji, komunikacji, procesu podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów, a także do oceny efektywności procesu terapeutycznego.

Test składa się z zestawu figurek symbolizujących członków rodziny, zestawu wiadomości SMS (komunikatów wysyłanych poszczególnym członkom rodziny), dwóch "smartfonów" z których dziecko wysyła wiadomości, planszy służącej do rozmieszczenia poszczególnych osób oraz klocków, służących do oznaczania hierarchii w rodzinie. Zestaw testowy zawiera ponadto podręcznik oraz protokoły badania. 

Cena: 1 600,00 zł
szt.

Test Relacji Rodzinnych (TRR) - Zestaw protokołów badania

Test Relacji Rodzinnych (TRR) - Zestaw protokołów badania
Test Relacji Rodzinnych (TRR) - Zestaw protokołów badania

 

Zestaw protokołów badania do Testu Relacji Rodzinnych. W skład zestawu wchodzi 15 protokołów dla dzieci młodszych oraz 15 protokołów dla dzieci starszych.

Cena: 102,00 zł
szt.

Test Uczenia się Słuchowego TUS

Test Uczenia się Słuchowego TUS
Test Uczenia się Słuchowego TUS

Uczenie się słuchowe jest jedną z bardziej znaczących kompetencji wykorzystywanych w procesie edukacji dzieci. Jak wskazują badania, warunkuje ona nie tylko nabywanie wiedzy, ale również zachowanie dziecka w szkole. Pozwala ono na aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych, korzystanie z materiału opracowywanego na lekcjach, ale również na budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych. Ocena słuchowego uczenia się pozwala nie tylko na wsparcie diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych, lecz także wspiera planowanie oddziaływań terapeutycznych i dydaktycznych. Prezentowane narzędzie pozwala na psychometryczną ocenę procesu uczenia się, jak i na jakościową ocenę przebiegu tego procesu. Autorki założyły, iż istotne w procesie diagnozy funkcjonalnej jest nie tyko ustalenie poziomu uczenia się słuchowego. Warto zwrócić uwagę również na dynamikę, jakość oraz zastosowane techniki czy strategie pamięciowe. Zaleca się stosowanie prezentowanego testu podczas diagnostyki funkcjonalnej trudności szkolnych, trudności z zachowaniem czy trudności w zakresie nawiązywania prawidłowych relacji interpersonalnych. Pozwala on na kompleksową ocenę procesu uczenia się słuchowego.

Cena: 380,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl