Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Szkolenia - terminy i ogłoszenia

 1. Psychokognitywne Skale Efektywności Zawodowej MINDSET® NOWOŚĆ HR
 2. Diagnoza klimatu pracy w organizacji z zastosowaniem baterii KLIMAT4® NOWOŚĆ HR

 3. System Profilowania Kompetencji PROFILSET® w praktyce zarządzania pracownikami NOWOŚĆ HR

 4. Skala Inteligencji Stanford-Binet 5® (wyłącznie psycholodzy) 

 5. Wykorzystanie wyników badania Skalą SB5 w diagnozie pedagogicznej (wyłącznie pedagodzy) NOWOŚĆ

 6. Bateria PU1 i PU1 LITE w diagnozie pamięci, uwagi i funkcji wykonawczych ON-LINE NOWOŚĆ

 7. Bateria 5/6R - szkolenie kwalifikacyjne ON-LINE

 8. Diagnozowanie dysleksji rozwojowej (Bateria 7/9, 10/12, 13/15 i 16plus) ON-LINE

 9. Psychologiczna i pedagogiczna diagnoza dyskalkulii z wykorzystaniem Baterii Dyskalkulia 10/12 i 13/16 oraz innych dostępnych testów ON-LINE

 10. Diagnosta psychologiczno-pedagogiczny w nowym systemie pomocy NOWOŚĆ

 11. Diagnoza słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem systemu SAT (Screeningowego Audiometru Tonalnego z Testami Centralnymi) ON-LINE

 12. Uprawnienia diagnostyczne terapeuty pedagogicznego (wyłącznie szkolni specjaliści)

 13. Kurs terapii kognitywnej metodą Instrumental Enrichment - poziom I

 14. Kurs terapii kognitywnej metodą Instrumental Enrichment - poziom II

 15. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka metodą terapii kognitywnej IE Basic - poziom I NOWOŚĆ

  

Aby zapisać się na szkolenie kliknij w zielony link przy dostępnym terminie 

 


Uwaga: Przyjmujemy zamówienia na realizację szkoleń wyjazdowych na 2021.  
Zapytania: szkolenia@pracowniatestow.pl


 

 

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 

Spotkanie kwalifikacyjne dla psychologów nadające uprawnienia do posługiwania się SB5

opis szkolenia    opis testu    film promocyjny

cena: 400 zł

cena dla całego zespołu poradni (grupa ok. 12-20 psychologów): 4000 zł; (szkolenie wraz z testem: 8500 zł). UWAGA: Istnieje możliwość sfinansowania całości ze środków: Krajowego Funduszu Szkoleniowego (kliknij tutaj) 

   

Warszawa - 2 marca 2021 r., godz. 9:00-16:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, piętro 15, sala nr 2 - Przyjmujemy zapisy!

  

Warszawa - 3 marca 2021 r., godz. 9:00-16:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, piętro 15, sala nr 2 - Przyjmujemy zapisy!

 

WAŻNE: Przypominamy o konieczności przesłania mailem bądź okazania w dniu spotkania dyplomu psychologa! Warunkiem uzyskania uprawnień diagnostycznych jest 100% frekwencja. Prosimy o punktualne przybycie.  

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA NASZYCH SPOTKANIACH:  

Spotkania odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym, ze zwiększonym dystansem pomiędzy miejscami zajmowanymi przez poszczególnych uczestników. Przed rozpoczęciem spotkania uczestnicy oraz prowadzący są proszeni o poddanie się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała. Osoby, u których zostanie stwierdzona gorączka będą proszone o udział w spotkaniu w innym terminie. Podczas każdorazowego wejścia na salę obowiązuje odkażanie rąk. Sala jest dezynfekowana dwukrotnie w ciągu dnia, wszystkie materiały szkoleniowe zanim trafią na salę szkoleniową są poddawane 3-dniowej kwarantannie. Podczas całego spotkania uczestnicy oraz prowadzący pozostają w 3-warstwowych maseczkach chirurgicznych (w razie potrzeby dostępne na miejscu). W przypadku spotkań w Gdańsku powietrze w sali jest na bieżąco (przez cały czas spotkania) dezynfekowane przepływowym sterylizatorem UV. Bezpieczeństwo uczestników naszych spotkań to dla nas najwyższy priorytet! 

Spotkania zawodowe organizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Tęcza”, w ramach realizacji zadania określonego w § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, w formie o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 2 i 9 (Dz.U. z 2013 r. poz. 199), na podstawie § 28 ust. 11 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z późniejszymi zmianami.


 

Wykorzystanie wyników badania Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5

w diagnozie pedagogicznej 

Szkolenie dla pedagogów diagnostów z PPP

opis szkolenia

cena szkolenia: 300 zł

cena szkolenia dla całego zespołu poradni (grupa ok. 15-24 pedagogów): 4000 zł

UWAGA: Istnieje możliwość sfinansowania całości ze środków: Krajowego Funduszu Szkoleniowego (kliknij tutaj) 

WAŻNE: Szkolenie nie daje uprawnień do posługiwania się SB5. Testem mogą posługiwać się wyłącznie psycholodzy po stosownym przeszkoleniu.

 

Warszawa - 5 marca 2021 r., godz. 10:00-15:00, Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, piętro 15, sala nr 2 - Przyjmujemy zapisy!

 

WAŻNE: Przypominamy o konieczności przesłania mailem bądź okazania w dniu spotkania zaświadczenia o zatrudnieniu na stanowisku pedagoga w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej! Warunkiem uzyskania uprawnień diagnostycznych jest 100% frekwencja. Prosimy o punktualne przybycie.   


 

 

 


 

Bateria PU1 i PU1 LITE w diagnozie pamięci, uwagi i funkcji wykonawczych

Szkolenie w formie e-learningowej

cena 300 zł 

Szkolenie kierowane jest do psychologów (wymagany dyplom ukończenia studiów psychologicznych), którzy chcą zdobyć uprawnienia do posługiwania się Baterią PU1 (wersja pełna) oraz pedagogów, którzy pragną zdobyć uprawnienia do posługiwania się Baterią PU1 LITE

Szkolenie dostępne jest w formie e-learningowej (video-szkolenie).

Aby zrealizować szkolenie w formie e-learningowej:

1. Zeskanuj swój dyplom (psychologa lub pedagoga)

2. Wpłać 300 zł na konto: 71 1940 1076 3047 9663 0001 0000 (Stowarzyszenie Edukacji bez Granic) tytułem: szkolenie PU1 (psycholog) lub szkolenie PU1 LITE (pedagog)

3. Prześlij skan dyplomupotwierdzenie przelewu oraz dane do faktury oraz twój login (mail) do konta na YouTube na adres: jasinska@pracowniatestow.pl

4. Otrzymasz maila z fakturą i dostępem do video-szkolenia oraz informacją, w jaki sposób otrzymasz certyfikat.

5. Warunkiem uruchomienia video-szkolenia jest posiadanie konta w serwisie YouTube (konto jest bezpłatne) oraz przesłanie adresu e-mailowego, na który zarejestrowano konto YouTube.

6. Po ukończeniu szkolenia (obejrzeniu filmu i przesłaniu kodu) wygasa możliwość powtórnego dostępu do filmu.

  


 

|

Bateria 5/6R - szkolenie kwalifikacyjne.

Szkolenie w formie e-learningowej!

 

cena 300 zł

Szkolenie dostępne jest w formie e-learningowej (video-szkolenie).

Aby zrealizować szkolenie w formie e-learningowej:

1. Zeskanuj swój dyplom (psychologa lub pedagoga)

2. Wpłać 300 zł na konto: 71 1940 1076 3047 9663 0001 0000 (Stowarzyszenie Edukacji bez Granic) tytułem: szkolenie B5/6

3. Prześlij skan dyplomupotwierdzenie przelewu oraz dane do faktury oraz twój login (mail) do konta na YouTube na adres: jasinska@pracowniatestow.pl

4. Otrzymasz maila z fakturą i dostępem do video-szkolenia oraz informacją, w jaki sposób otrzymasz certyfikat.

5. Warunkiem uruchomienia video-szkolenia jest posiadanie konta w serwisie YouTube (konto jest bezpłatne) oraz przesłanie adresu e-mailowego, na który zarejestrowano konto YouTube.

6. Po ukończeniu szkolenia (obejrzeniu filmu i przesłaniu kodu) wygasa możliwość powtórnego dostępu do filmu.

 


 

 

Diagnozowanie dysleksji rozwojowej.

Standardy diagnozy i narzędzia diagnostyczne

opis szkolenia

cena 350 zł

Szkolenie w formie e-learningowej!

 

Szkolenie dostępne jest w formie e-learningowej (video-szkolenie).

Aby zrealizować szkolenie w formie e-learningowej:

1. Zeskanuj swój dyplom (psychologa lub pedagoga)

2. Wpłać 350 zł na konto: 71 1940 1076 3047 9663 0001 0000 (Stowarzyszenie Edukacji bez Granic) tytułem: szkolenie dysleksja

3. Prześlij skan dyplomupotwierdzenie przelewu oraz dane do faktury oraz twój login (mail) do konta na YouTube na adres: jasinska@pracowniatestow.pl

4. Otrzymasz maila z fakturą i dostępem do video-szkolenia oraz informacją, w jaki sposób otrzymasz certyfikat.

5. Warunkiem uruchomienia video-szkolenia jest posiadanie konta w serwisie YouTube (konto jest bezpłatne) oraz przesłanie adresu e-mailowego, na który zarejestrowano konto YouTube.

6. Po ukończeniu szkolenia (obejrzeniu filmu i przesłaniu kodu) wygasa możliwość powtórnego dostępu do filmu.

  

Szkolenie stanowi połączenie dotychczas realizowanych szkoleń ze wszystkich baterii diagnozy dysleksji (B7/9, B10/12, BGIM, B16plus) oraz szkolenia "Diagnoza dysleksji - fakty, mity, kontrowersje". Szkolenie adresowane jest do diagnostów, którzy nie posiadają uprawnień do posługiwania się którąś z w/w bateriami a chcieliby takie uprawnienia zdobyć. W szkoleniu mogą uczestniczyć psycholodzy i pedagodzy diagności z PPP, OZSS oraz placówek systemu ochrony zdrowia. 


  

|

Psychologiczna i pedagogiczna diagnoza dyskalkulii z wykorzystaniem "Baterii Dyskalkulia 10/12" i "13/16" oraz innych dostępnych testów.

Szkolenie nadaje uprawnienia do posługiwania się "Baterią Dyskalkulia 10/12" i "13/16"

opis szkolenia

Szkolenie w formie e-learningowej!

cena 350 zł

 

Szkolenie dostępne jest w formie e-learningowej (video-szkolenie).

Aby zrealizować szkolenie w formie e-learningowej:

1. Zeskanuj swój dyplom (psychologa lub pedagoga)

2. Wpłać 350 zł na konto: 71 1940 1076 3047 9663 0001 0000 (Stowarzyszenie Edukacji bez Granic) tytułem: szkolenie dyskalkulia

3. Prześlij skan dyplomupotwierdzenie przelewu, dane do faktury oraz twój login (mail) do konta na YouTube na adres: jasinska@pracowniatestow.pl

4. Otrzymasz maila z fakturą i dostępem do video-szkolenia oraz informacją, w jaki sposób otrzymasz certyfikat.

5. Warunkiem uruchomienia video-szkolenia jest posiadanie konta w serwisie YouTube (konto jest bezpłatne) oraz przesłanie adresu e-mailowego, na który zarejestrowano konto YouTube.

6. Po ukończeniu szkolenia (obejrzeniu filmu i przesłaniu kodu) wygasa możliwość powtórnego dostępu do filmu.

  

 Diagnosta psychologiczno-pedagogiczny w nowym systemie pomocy

Kurs specjalistyczny dla psychologów, pedagogów i logopedów wykonujących zadania w zakresie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i niepublicznych oraz specjalistycznych poradniach pp. Kurs daje uprawnienia do stosowania szerokiego wachlarza testów. Kurs oparty jest o zreformowany program realizowanego dawniej szkolenia: "Diagnosta w poradnictwie pp".

UWAGA: Istnieje możliwość sfinansowania całości szkolenia ze środków: Krajowego Funduszu Szkoleniowego (kliknij tutaj

Opis rozszerzony i program kursu

Najbliższe terminy kursu:

Warszawa - 26-28(29) kwietnia 2021 r., Central Tower, Al. Jerozolimskie 81, piętro 15, sala nr 2 - Przyjmujemy zapisy!

Godziny:
26.04 - godz. 10:00-16:00
27.04 - godz. 10:00-16:00
28.04 - godz. 10:00-16:00
29.04 (tylko psycholodzy, którzy zdecydowali się na udział w module rozszerzającym "Diagnostyka inteligencji" - godz. 9:00-16:00

 

Warunkiem uzyskania uprawnień diagnostycznych jest 100% frekwencja na szkoleniu. Prosimy o punktualne przybycie.

 

Spotkania odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym, ze zwiększonym dystansem pomiędzy miejscami zajmowanymi przez poszczególnych uczestników. Przed rozpoczęciem spotkania uczestnicy oraz prowadzący są proszeni o poddanie się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała. Osoby, u których zostanie stwierdzona gorączka będą proszone o udział w spotkaniu w innym terminie. Podczas każdorazowego wejścia na salę obowiązuje odkażanie rąk. Sala jest dezynfekowana dwukrotnie w ciągu dnia, wszystkie materiały szkoleniowe zanim trafią na salę szkoleniową są poddawane 3-dniowej kwarantannie. Podczas całego spotkania uczestnicy oraz prowadzący pozostają w 3-warstwowych maseczkach chirurgicznych (w razie potrzeby dostępne na miejscu). W przypadku spotkań w Gdańsku powietrze w sali jest na bieżąco (przez cały czas spotkania) dezynfekowane przepływowym sterylizatorem UV. Bezpieczeństwo uczestników naszych spotkań to dla nas najwyższy priorytet!

Spotkania zawodowe organizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Tęcza”, w ramach realizacji zadania określonego w § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, w formie o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 2 i 9 (Dz.U. z 2013 r. poz. 199), na podstawie § 28 ust. 11 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z późniejszymi zmianami.


 

| 

 

Diagnoza słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem systemu SAT (Screeningowego Audiometru Tonalnego z Testami Centralnymi).

Szkolenie instruktażowo-certyfikacyjne uprawniające do prowadzenia badań z wykorzystaniem systemu SAT

Szkolenie w formie e-learningowej!

szkolenie bezpłatne, koszt certyfikatu: 100 zł

 

 

Szkolenie dostępne na bieżąco w formie videoszkolenia: tutaj

 


 

 

Uprawnienia diagnostyczne terapeuty pedagogicznego.  

Szkolenie certyfikacyjne dla terapeutów pedagogicznych nadające uprawnienia do posługiwania się wybranymi testami psychologicznymi i pedagogicznymi 

opis szkolenia

 

cena 400 zł

 

 

 


 

 

 


 |

Kwalifikacyjny kurs terapeutyczny z międzynarodowym certyfikatem

Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina - Instrumental Enrichment I

Szkolenie kształtujące kompetencje niezbędne do realizacji pomocy psych-ped w formie zajęć terapeutycznych oraz zajęć rozwijających umiejętność uczenia się. 

opis metody

opis kursu

wyniki badań nad skutecznością terapii:

wybrane publikacje

Wybrane artykuły i publikacje w języku polskim: 

prof. B. Skałbania Forum logopedyczne

strona Instytutu Feuersteina - szczegółowe informacje o metodzie

 

cena 3500 zł (noclegi w pok 2-osobowych, śniadania, obiady); 3250 zł (bez noclegów, obiady), Miejsce szkolenie oraz baza noclegowa to Villa Ramzes przy ulicy Dworskiej 4a w Gdańsku ( http://www.villaramzes.pl/). 

UWAGA: Istnieje możliwość sfinansowania całości ze środków: Krajowego Funduszu Szkoleniowego (kliknij tutaj)

UWAGA: Kwietniowa edycja jest ostatnią w dotychczasowej cenie 

Warunkiem uzyskania uprawnień diagnostycznych jest 100% frekwencja na szkoleniu. Prosimy o punktualne przybycie.

 

Harmonogram i zasady płatności:

Podczas dokonywania zapisu na szkolenie (przez elektroniczny formularz zapisów) należy zaznaczyć opcję FAKTURA i podać dane do faktury. Po pojawieniu się na ekranie informacji ZGŁOSZENIE PRZYJĘTO należy oczekiwać faktury zaliczkowej drogą mailową. Po otrzymaniu faktury zaliczkowej należy ją niezwłocznie opłacić na rachunek podany na fakturze. Druga transza płatności następuje najpóźniej na 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia również na podstawie faktury, która zostanie wysłana droga mailową. 


Terminy płatności:

zaliczka 1500 zł - na podstawie faktury otrzymanej po dokonaniu zapisu
druga transza - 2000 zł lub 1750 (w zależności od opcji noclegu) - na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

Jeśli zapis na szkolenie następuje w terminie późniejszym niż 30 dni do jego rozpoczęcia, płatność następuje jednorazowo w całości bezpośrednio po zapisie (na podstawie otrzymanej faktury).


Uwaga:
Rezygnacja z udziału w szkoleniu zgłoszona później niż na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, bez względu na powód rezygnacji, skutkuje brakiem możliwości otrzymania zwrotu dokonanej opłaty.

 

Informacja o certyfikacji:

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują  międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu wystawiany przez Instytut Feuersteina w Izraelu. Uczestnicy kursu posiadający wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne, medyczne i socjologiczne z zakresu pracy pomocowej dodatkowo otrzymują krajowy certyfikat terapeutyczny uprawniający do prowadzenia terapii metodą IE. Warunkiem otrzymania w/w certyfikatów jest ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym co wiąże się przede wszystkim ze 100% frekwencją w czasie zajęć.

 

|

Najbliższe edycje:

 

Gdańsk - 12-16 kwietnia 2021 r. - Villa Ramzes ul. Dworska 4A - Przyjmujemy zapisy!

12 kwietnia - 10:00-17:00
13-15 kwietnia - 9:00-16:00
16 kwietnia 8:00-12:00 

 

Koszt udziału w kursie obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, obiady, noclegi w pokojach 2-osobowych (jeśli wybrano opcję z noclegiem), certyfikat międzynarodowy (ważny 4 lata, z możliwością bezterminowego przedłużenia) i certyfikat krajowy (ważny bezterminowo).

 

Spotkania odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym, ze zwiększonym dystansem pomiędzy miejscami zajmowanymi przez poszczególnych uczestników. Przed rozpoczęciem spotkania uczestnicy oraz prowadzący są proszeni o poddanie się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała. Osoby, u których zostanie stwierdzona gorączka będą proszone o udział w spotkaniu w innym terminie. Podczas każdorazowego wejścia na salę obowiązuje odkażanie rąk. Sala jest dezynfekowana dwukrotnie w ciągu dnia, wszystkie materiały szkoleniowe zanim trafią na salę szkoleniową są poddawane 3-dniowej kwarantannie. Podczas całego spotkania uczestnicy oraz prowadzący pozostają w 3-warstwowych maseczkach chirurgicznych (w razie potrzeby dostępne na miejscu). Powietrze w sali jest na bieżąco (przez cały czas spotkania) dezynfekowane przepływowym sterylizatorem UV. Bezpieczeństwo uczestników naszych spotkań to dla nas najwyższy priorytet!


 

Kwalifikacyjny kurs terapeutyczny z międzynarodowym certyfikatem

Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina - Instrumental Enrichment II

(kurs wyłącznie dla praktykujących absolwentów poziomu I)

strona Instytutu Feuersteina - szczegółowe informacje o metodzie

 

cena 3500 zł (kurs, certyfikat krajowy, certyfikat międzynarodowy, noclegi w pok 2-osobowych, śniadania, obiady), cena bez noclegu: 3250 zł.

UWAGA: Istnieje możliwość sfinansowania całości ze środków: Krajowego Funduszu Szkoleniowego (kliknij tutaj)  

Kryteria naboru:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie do dnia 31 grudnia 2016 r. opisu jednego własnego przypadku terapeutycznego prowadzonego metodą IE. Opis musi zawierać poniższe elementy:

1)   zgłoszony problem, 2)   charakterystyka funkcjonowania klienta, 3)   deficytowe funkcje poznawcze wg. teorii Feuersteina, 4)   zastosowane instrumenty, 5)   zastosowane inne metody wspomagające, 6)   opis przebiegu terapii, 7)   plan jednego ze spotkań sporządzony wg. materiałów otrzymanych na szkoleniu, 8)   opis uzyskanych efektów terapeutycznych, 9)   wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych sprzed, i po zakończeniu terapii (jeśli takowe wykonano), 10)  skany (kserokopie) zeszytu klienta (wybrane strony, minium po jednej z każdego zastosowanego instrumentu), 11)  zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie terapeuty o przepracowaniu 30 godzin metodą IE.

Drugi poziom szkolenia IE koncentruje się przede wszystkim na poznaniu kolejnych instrumentów (stymulujących wyższe procesy myślowe). Dlatego też, osoby uczestniczące w kursie na tym poziomie muszą mieć już praktykę w stosowaniu mediacji i posiadać wiedzę na temat teorii Feuersteina.

 

Harmonogram i zasady płatności:

Podczas dokonywania zapisu na szkolenie (przez elektroniczny formularz zapisów) należy zaznaczyć opcję FAKTURA i podać dane do faktury. Po pojawieniu się na ekranie informacji ZGŁOSZENIE PRZYJĘTO należy oczekiwać w ciągu 10 dni faktury zaliczkowej drogą mailową. Po otrzymaniu faktury zaliczkowej należy ją niezwłocznie opłacić na rachunek podany na fakturze. Druga transza płatności następuje najpóźniej na 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia również na podstawie faktury, która zostanie wysłana droga mailową. 

Terminy płatności:

zaliczka 1500 zł - na podstawie faktury otrzymanej w ciągu 10 dni od dokonania zapisu

druga transza - 2000 zł lub 1750 (w zależności od opcji noclegu) - na 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

Uwaga: Rezygnacja z udziału w szkoleniu zgłoszona później niż na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, bez względu na powód rezygnacji, skutkuje brakiem możliwości otrzymania zwrotu dokonanej opłaty.

 

Informacja o certyfikacji:

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują  międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu wystawiany przez Instytut Feuersteina w Izraelu (ważny 4 lata, z możliwością przedłużenia bezterminowo) oraz certyfikat krajowy (ważny bezterminowo). Warunkiem otrzymania w/w certyfikatów jest ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym co wiąże się przede wszystkim ze 100% frekwencją w czasie zajęć.

 

Najbliższe edycje: jesień 2021

 


 

Kwalifikacyjny kurs terapeutyczny z międzynarodowym certyfikatem

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka metodą terapii kognitywnej IE Basic

Opis i program kursu

cena 3500 zł (kurs, certyfikat krajowy, certyfikat międzynarodowy, noclegi w pok 2-osobowych, śniadania, obiady), cena bez noclegu: 3250 zł.

UWAGA: Istnieje możliwość sfinansowania całości ze środków: Krajowego Funduszu Szkoleniowego (kliknij tutaj) 

UWAGA: Kwietniowa edycja jest ostatnią w dotychczasowej cenie.

Warunkiem uzyskania uprawnień diagnostycznych jest 100% frekwencja na szkoleniu. Prosimy o punktualne przybycie. 

 

Harmonogram i zasady płatności:

Po dokonaniu zapisu na szkolenie (przez elektroniczny formularz zapisów) drogą mailową przesłana zostanie faktura zaliczkowa, którą należy opłacić w terminie podając w tytule przelewu jej numer. Druga transza płatności następuje najpóźniej na 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia również na podstawie faktury, która zostanie wysłana droga mailową. 

 

Terminy płatności:

zaliczka 1500 zł - na podstawie faktury otrzymanej po dokonaniu zapisu

druga transza - 2000 zł lub 1750 (w zależności od opcji noclegu) - na 20 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

Uwaga: Rezygnacja z udziału w szkoleniu zgłoszona później niż na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, bez względu na powód rezygnacji, skutkuje brakiem możliwości otrzymania zwrotu dokonanej opłaty. 

 

Informacja o certyfikacji:

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują  międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu wystawiany przez Instytut Feuersteina w Izraelu (ważny 4 lata, z możliwością przedłużenia bezterminowo) oraz certyfikat krajowy (ważny bezterminowo). Warunkiem otrzymania w/w certyfikatów jest ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym co wiąże się przede wszystkim ze 100% frekwencją w czasie zajęć. 

 

Najbliższe edycje: 

 

Gdańsk - 15-19 marca 2021 r. - Villa Ramzes ul. Dworska 4A - Przyjmujemy zapisy!

15 marca - 10:00-17:00
14-18 marca - 9:00-16:00
19 marca 8:00-12:00 

  

Spotkania odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym, ze zwiększonym dystansem pomiędzy miejscami zajmowanymi przez poszczególnych uczestników. Przed rozpoczęciem spotkania uczestnicy oraz prowadzący są proszeni o poddanie się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała. Osoby, u których zostanie stwierdzona gorączka będą proszone o udział w spotkaniu w innym terminie. Podczas każdorazowego wejścia na salę obowiązuje odkażanie rąk. Sala jest dezynfekowana dwukrotnie w ciągu dnia, wszystkie materiały szkoleniowe zanim trafią na salę szkoleniową są poddawane 3-dniowej kwarantannie. Podczas całego spotkania uczestnicy oraz prowadzący pozostają w 3-warstwowych maseczkach chirurgicznych (w razie potrzeby dostępne na miejscu). Powietrze w sali jest na bieżąco (przez cały czas spotkania) dezynfekowane przepływowym sterylizatorem UV. Bezpieczeństwo uczestników naszych spotkań to dla nas najwyższy priorytet!

  


 

szkolenie certyfikacyjne

Psychokognitywne Skale Efektywności Zawodowej MINDSET®

program szkolenia

opis narzędzia

cena: 1800 zł 

 

Szkolenie odbywa się w formie zdalnej po zebraniu się grupy chętnych w dogodnym dla uczestników terminie. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: szkolenia@pracowniatestow.pl

 


 

szkolenie narzędziowe

Diagnoza klimatu pracy w organizacji z zastosowaniem baterii KLIMAT4®

program szkolenia

opis narzędzia

cena: 1800 zł

 

Szkolenie odbywa się w formie zdalnej po zebraniu się grupy chętnych w dogodnym dla uczestników terminie. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: szkolenia@pracowniatestow.pl

 


 

 

szkolenie narzędziowe

System Profilowania Kompetencji PROFILSET® w praktyce zarządzania kompetencjami

program szkolenia

opis narzędzia

cena: 1800 zł

 

Szkolenie odbywa się w formie zdalnej po zebraniu się grupy chętnych w dogodnym dla uczestników terminie. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: szkolenia@pracowniatestow.pl

  


 

 

 

WAŻNE INFORMACJE:

Szkolenia organizowane są w Warszawie i Gdańsku oraz w wybranych miastach (stolicach powiatów) na terenie całego kraju, jak również na życzenie poszczególnych zespołów - w ich siedzibach. Zamówienia na szkolenia prosimy kierować na adres: szkolenia@pracowniatestow.pl 


UWAGA:

Płatność za szkolenia odbywa się przelewem na podstawie faktury VAT otrzymanej drogą mailową przed szkoleniem. W przypadku instytucji państwowych możliwość płatności przelewem po szkoleniu, pod warunkiem przesłania do Pracowni (faks, e-mail) zobowiązania do zapłaty podpisanego przez dyrektora placówki.

Brak zgłoszonej zgodnie z regulaminem rezygnacji z udziału w szkoleniu i niepojawienie się na nim skutkuje koniecznością opłacenia faktury za szkolenie. 

 

Regulamin szkoleń otwartych

 

Szkolenia na licencji Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku organizuje Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza" w Gdańsku, prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacji bez Granic (podmiot odpowiedzialny).

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl